USA (314)

Bestseller
 • -5%
Lockheed P-38H Lightning
Tamiya

Lockheed P-38H Lightning

Skala: 1:48
Kod produktu: tam25199
Producent: Tamiya

297.99zł 282.99zł lub 52100 pkt. dostępny!

Bestseller
 • -5%
F4U-1A Corsair
Tamiya

F4U-1A Corsair

Skala: 1:32
Kod produktu: tam60325
Producent: Tamiya

593.99zł 563.99zł lub 103900 pkt. dostępny!

Bestseller
 • -5%
Lockheed P-38 F/G Lightning
Tamiya

Lockheed P-38 F/G Lightning

Skala: 1:48
Kod produktu: tam61120
Producent: Tamiya

274.99zł 260.99zł lub 48100 pkt. dostępny!

Bestseller
 • -5%
Vought F4U-1A CORSAIR
Tamiya

Vought F4U-1A CORSAIR

Skala: 1:72
Kod produktu: tam60775
Producent: Tamiya

89.39zł 84.89zł lub 15600 pkt. dostępny!

Bestseller
 • -5%
Republic P-47D Thunderbolt Razorback
Tamiya

Republic P-47D Thunderbolt Razorback

Skala: 1:48
Kod produktu: tam61086
Producent: Tamiya

151.99zł 143.99zł lub 26600 pkt. dostępny!

Bestseller
 • -5%
P-47D Thunderbolt -Bubbletop
Tamiya

P-47D Thunderbolt -Bubbletop

Skala: 1:72
Kod produktu: tam60770
Producent: Tamiya

78.09zł 74.09zł lub 13700 pkt. dostępny!

Bestseller
 • -5%
North American P51D Mustang
Tamiya

North American P51D Mustang

Skala: 1:72
Kod produktu: tam60749
Producent: Tamiya

56.39zł 53.49zł lub 9900 pkt. dostępny!

Bestseller
 • -5%
Vought F4U-1D Corsair
Tamiya

Vought F4U-1D Corsair

Skala: 1:48
Kod produktu: tam61061
Producent: Tamiya

83.99zł 79.69zł lub 14700 pkt. dostępny!

Bestseller
 • -5%
Wildcat F4F4
Tamiya

Wildcat F4F4

Skala: 1:48
Kod produktu: tam61034
Producent: Tamiya

88.59zł 84.09zł lub 15500 pkt. dostępny!

Bestseller
 • -5%
North American P-51D Mustang 8th AF
Tamiya

North American P-51D Mustang 8th AF

Skala: 1:48
Kod produktu: tam61040
Producent: Tamiya

92.59zł 87.89zł lub 16200 pkt. dostępny!

Bestseller
 • -5%
Chance Vought F4U-1/2 Bird Cage Corsair
Tamiya

Chance Vought F4U-1/2 Bird Cage Corsair

Skala: 1:48
Kod produktu: tam61046
Producent: Tamiya

92.59zł 87.89zł lub 16200 pkt. dostępny!

Bestseller
 • -6%
Douglas A-1H Skyraider U.S. Navy
Tamiya

Douglas A-1H Skyraider U.S. Navy

Skala: 1:48
Kod produktu: tam61058
Producent: Tamiya

123.99zł 116.99zł lub 21700 pkt. dostępny!

Bestseller
 • -5%
P-47D Thunderbolt (Razor Back)
Tamiya

P-47D Thunderbolt (Razor Back)

Skala: 1:72
Kod produktu: tam60769
Producent: Tamiya

78.09zł 74.09zł lub 13700 pkt. dostępny!

Bestseller
 • -5%
Republic P-47M Thunderbolt
Tamiya

Republic P-47M Thunderbolt

Skala: 1:48
Kod produktu: tam61096
Producent: Tamiya

165.99zł 156.99zł lub 29000 pkt. dostępny!

Bestseller
 • -5%
Republic P-47D Thunderbolt Bubbletop
Tamiya

Republic P-47D Thunderbolt Bubbletop

Skala: 1:48
Kod produktu: tam61090
Producent: Tamiya

151.99zł 143.99zł lub 26600 pkt. dostępny!

Bestseller
 • -5%
North American F51D Mustang
Tamiya

North American F51D Mustang

Skala: 1:72
Kod produktu: tam60754
Producent: Tamiya

55.59zł 52.79zł lub 9700 pkt. dostępny!

Bestseller
 • -5%
Brewster B-339 Buffalo - Pacific Theatre
Tamiya

Brewster B-339 Buffalo - Pacific Theatre

Skala: 1:48
Kod produktu: tam61094
Producent: Tamiya

92.59zł 87.89zł lub 16200 pkt. dostępny!

Bestseller
 • -5%
Vought F4U-1 Bird Cage CORSAIR
Tamiya

Vought F4U-1 Bird Cage CORSAIR

Skala: 1:72
Kod produktu: tam60774
Producent: Tamiya

89.39zł 84.89zł lub 15600 pkt. dostępny!

Bestseller
 • -5%
North American P-51B Mustang
Tamiya

North American P-51B Mustang

Skala: 1:48
Kod produktu: tam61042
Producent: Tamiya

92.59zł 87.89zł lub 16200 pkt. dostępny!

Bestseller
 • -5%
Vought F4U-1D Corsair
Tamiya

Vought F4U-1D Corsair

Skala: 1:72
Kod produktu: tam60752
Producent: Tamiya

74.09zł 70.29zł lub 13000 pkt. dostępny!

Bestseller
 • -5%
Vought F4U-1D Corsair w/ Moto-Tug
Tamiya

Vought F4U-1D Corsair w/ Moto-Tug

Skala: 1:48
Kod produktu: tam61085
Producent: Tamiya

129.99zł 122.99zł lub 22700 pkt. dostępny!

Bestseller
 • -5%
North American F-51D Mustang Korean War
Tamiya

North American F-51D Mustang Korean War

Skala: 1:48
Kod produktu: tam61044
Producent: Tamiya

92.59zł 87.89zł lub 16200 pkt. dostępny!

Bestseller
 • NEW!
09102 P-38L Lightning Geronimo II
Hasegawa

09102 P-38L Lightning 'Geronimo II'

Skala: 1:48
Kod produktu: hasJT02
Producent: Hasegawa

145.99zł lub 25500 pkt. dostępny!

Bestseller
 • -5%
P-51D Mustang
Tamiya

P-51D Mustang

Skala: 1:32
Kod produktu: tam60322
Producent: Tamiya

545.99zł 517.99zł lub 95500 pkt. dostępny!

Bestseller
 • -5%
North American P-51D/K Mustang - Pacific Theater
Tamiya

North American P-51D/K Mustang - Pacific Theater

Skala: 1:32
Kod produktu: tam60323
Producent: Tamiya

625.99zł 593.99zł lub 109500 pkt. dostępny!

Bestseller
 • -5%
Vought F4U-1 Corsair "Birdcage"
Tamiya

Vought F4U-1 Corsair "Birdcage"

Skala: 1:32
Kod produktu: tam60324
Producent: Tamiya

555.99zł 527.99zł lub 97300 pkt. dostępny!

 • -5%
Vought F4U-1D Corsair
Tamiya

Vought F4U-1D Corsair

Skala: 1:32
Kod produktu: tam60327
Producent: Tamiya

642.99zł 609.99zł lub 112500 pkt. dostępny!

 • -5%
North American F-51D Mustang Korean War
Tamiya

North American F-51D Mustang Korean War

Skala: 1:32
Kod produktu: tam60328
Producent: Tamiya

722.99zł 685.99zł lub 126500 pkt. dostępny!

Bestseller
 • NEW!
FM-2 Wildcat Model Kit

FM-2 Wildcat Model Kit

Skala: 1:72
Kod produktu: AMH70033
Producent: Arma Hobby

55.89zł lub 9800 pkt. dostępny!

Bestseller
 • NEW!
Northrop P-61 Black Widow
Airfix

Northrop P-61 Black Widow

Skala: 1:72
Kod produktu: afx04006V
Producent: Airfix

74.09zł lub 13000 pkt. dostępny!