Bf-109 G-10 "Grün 2", JG 301, Germany 1945 - Revell 1/48

Ilo¶æ g³osów w konkursie: 0

Data dodania: ¶roda, 16 listopada 2022, 16:05

Moja strona: http://

Konkurs na najlepsz± galeriê dodaj / edytuj w³asn± galeriê

Zobacz wiêcej informacji na temat konkursu i wyniki g³osowañ

Inne zdjêcia w galerii
Opinie naszych klientów

Opinia: Pozytywna
Autor: d4shoot3r

¶wietnie wykonany model, tyle, ¿e "samolot leci, ale bez pilota" :P

Opinia: Pozytywna

Bardzo ³adny model i prezentacja równie¿. Ciekawe tylko czy kto¶ ci napisze (jak mi kiedy¶-kiedy prezentowa³em MIG-a-21 1/72, te¿ na podstawce, bez pilota), „¿e samolot leci, ale bez pilota” ;)
Gratulujê w³o¿onej pracy w model.
Pozdrawiam

Dodaj swoj± opiniê o: Bf-109 G-10 "Grün 2", JG 301, Germany 1945 - Revell 1/48 - 009